Project Description

Byggbar design genom dialog och noggrann 3D-modellering

I samband med Banedanmarks uppförande av två järnvägsbroar och tre stödmurar längs Köpenhamn-Ringsted-banan har entreprenören Arkil involverat CN3 för att utföra Klipp & Bock-listor baserade på 3D-produktionsmodeller. Genom att basera produktionsdata för armering på genomarbetade 3D-modeller uppnås ett fullständigt byggbart underlag och en effektiv byggprocess.

3D-modellerna utförs med 2D-armeringsritningar som grund och 3D-geometrier hämtas från anbudsuppdraget. På grund av broarnas relativt komplicerade geometri, särskilt kring förgreningspunkter, har arbetet med att utforma 3D-modellen rest en rad frågor till designteamet. Genom att klargöra dessa frågor i den virtuella modellen istället för på byggarbetsplatsen kan bron byggas utifrån ett samordnat och byggbart underlag. Detta reducerar antalet tekniska frågor i utförandefasen och minimerar väntetid på byggarbetsplatsen.

3D-produktionsmodellen har använts för att leverera ett helt digitalt produktionsunderlag för all armering. Genom att göra CNC Klipp & Bock minskas spill till ett minimum.

Brons armering har delats in i sektioner som monteras i prefabricerade armeringskorgar i fabrik. I samarbete med entreprenören och tillverkaren görs en överenskommelse om den optimala storleken och utformningen av armeringskorgar i förhållande till kraven för varje projekt. CN3 har levererat detaljerade arbetsritningar för allt betong- och armeringsarbete. Ritningarna är producerade direkt ur den byggbara 3D-modellen, och är därmed en fullständigt samordnad grund för effektiv produktion på byggarbetsplatsen.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: Banedanmark
DESIGN: Grontmij
ENTREPRENÖR: Arkil
FAS: Design & utförande

TJÄNSTER
3D-produktionsmodell
Designgranskning
Mängdberäkning
Kollisionskontroll
Prefabricering av armeringskorgar
CNC Klipp & Bock
Arbetsritningar för armering