Digital Byggledning

Projektoptimering genom innovativ användning av VDC-verktyg

Stora komplexa byggprojekt för samman många aktörer och discipliner genom alla projektfaser – från idé och design till utförande och drift. Det ställer stora krav på kommunikation och styrning av information – mellan aktörer och över tid. Eventuella förändringar i budget, tidsplan och design  Detta ställer stora krav på kommunikation och kontroll av information. kräver en effektiv hantering i enlighet med gällande BIM-krav. CN3 levererar en effektiv byggledning genom integrering och hantering av projektets digitala 3D-modeller. Som projektets VDC-manager säkrar CN3 en komplett och detaljerad översikt över projektets framsteg i realtid.

Tids- och logistikplanering och framstegsprognoser, framtagna på basis av virtuella modeller och effektiv datainsamling, ger en fullständig inblick i byggprocessen samt utgör ett optimalt beslutsunderlag. CN3 förser kvalitetssäkring i projektets alla faser genom granskningar, mängdberäkningar, kollisions- och konsekvenskontroller, felrapporteringar och digital leverans. Vi implementerar och levererar effektiva verktyg för planering och kontinuerlig optimering av projektet.

  • Implementering av digitala verktyg
  • Big Data-, 5D- och VDC-hantering
  • Digital dokumentering, kvalitetssäkring och analys

Utvalda projekt:

Andra tjänster

Konstruktioner                    Fasader