Konstruktioner

Design- och produktionsoptimering genom innovativ användning av VDC-verktyg

Stora bygg- och anläggningsprojekt med komplexa konstruktioner, stram budget och tidsplan, med många gränssnittsytor är förknippade med risker för alla inblandade parter. Samtidigt skapar de förutsättningar möjlighet för ökat värdeskapande genom design- och utförandeoptimering. CN3 hjälper dig att uppnå detta värde på komplexa projekt såsom skalkonstruktioner, broar och tunnlar med hjälp av detaljerad 3D–5D-modellering.

Genom en metodisk value engineering process analyserar och optimerar vi konstruktionens design och geometri vid både produktion och montering. Detta säkerställer designens byggbarhet, modularisering och digital fabrikation möjliggörs samt utförandemetoder och logistikstyrning förbättras. Vi kallar det industrialisering.

  • Projektoptimering via value engineering och modularisering
  • Specifikationer till digital fabrikation
  • Digitalt produktionsunderlag till byggarbetsplatsen

Utvalda projekt:

Andra tjänster

Fasader                    Digital Byggledning